to top

მიწოდება

მიწოდება & მიღება

პროდუქტების მიტანა თბილისის მასშტაბით ხორციელდება 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ჩვენ ვახდენთ პროდუქციის მიწოდებას სამშაბათიდან შაბათის ჩათვლით. იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთა განხორციელდა კვირას ან ორშაბათს, პროდუქტების მიწოდება მოხდება სამშაბათს ან ოთხშაბათს.

ონლაინ შეძენილი პროდუქციის მიღება შეგიძლიათ ჰიპერმარკეტშიც. ჰიპერმარკეტში შესყიდვისას თქვენ უნდა წარმოადგინოთ პირადობის მოწმობა.

პროდუქტებთან ერთად, ყველა საჭირო დოკუმენტაცია იქნება წარმოდგენილი. მათ შორის, სატრანსპორტო ზედნადები და საგარანტიო ტალონები.

მომხმარებელმა მიწოდების სერვისს  უნდა წარუდგინოს  პირადობის მოწმობა და ხელი მოაწეროს სატრანსპორტო ზედნადებზე. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელმა დაადასტურა პროდუქციის მიღება.

მიტანის ფარგლებში პროდუქციას გაწვდით სასურველ მისამართზე, რომლის ჩამოტვირთვა და სართულზე ატანა არ შედის მომსახურებაში

ადგილზე მიტანის ღირებულება გამოითვლება ავტომატურად, მას შენდეგ რაც თქვენ შეავსებთ ონლაინ შეკვეთას.

თბილისის ყველა ნაწილში, მოქმედებს უფასო მიტანის სერვისი იმ შემთხვევაში, თუ შენაძენის თანხა 800 ლარზე მეტია, წონა კი - 1,500 კგ ან ნაკლები.

თბილისის ყველა ნაწილში მიტანის სერვისი ღირს 35 ლარი, იმ შემთხვევაში თუ შენაძენის თანხა 800 ლარზე ნაკლებია, წონა კი 0-400 კგ-მდეა.

თბილისის ყველა ნაწილში მიტანის სერვისი 65 ლარი ღირს, თუ შესყიდვის თანხა 800 ლარზე ნაკლებია, წონა კი 401-1500 კგ-ს ფარგლებში

თბილისის ყველა ნაწილში მიტანის სერვისი ღირს 80 ლარი, იმ შემთხვევაში, თუ წონა 1501-2500 კგ-ს ფარგლებშია.

თბილისის ყველა ნაწილში მიტანის სერვისი  ღირს 110 ლარი, იმ შემთხვევაში, თუ წონა 2500 კგ-ზე მეტია.

რეგიონებში მიწოდება ხდება კონკრეტული კვირის დღეების მიხედვით. გაითვალისწინეთ, შეკვეთა გაფორმებული უნდა იყოს მინიმუმ წინა დღის 12 საათამდე.

ტრანსპორტირება თბილისთან ახლომდებარე ლოკაციებზე:

დიდი ლილო, პატარა ლილო, ზემო ფონიჭალა, ქვემო ფონიჭალა, თხინვალა, კიკეთი, კოჯორი, ლისის თვის აგარაკები, შუა მინდვრის ქუჩა, კრწანისის დასახლება, ოქროყანა, ტაბახმელა, შინდისი, წავკისი, წყნეთი
ზემოთ მოცემულ ლოკაციებზე ტრანსპორტირების ღირებულება:

20კგ - 200 კგ - 60 ლარი,

201 კგ - 1000 კგ - 100 ლარი,

1001 კგ - 2500 კგ - 150 ლარი,

2501 კგ-ზე მეტი შეთანხმებით

მხოლოდ ონლაინ მაღაზიისთვის:

10 კგ-მდე პროდუქციის მიწოდება - 5 ლარი

10 - 20 კგ-მდე პროდუქციის მიწოდება  - 7 ლარი

ონლაინ შეკვეთის შემთხვევაში, თბილისთან ახლომდებარე ლოკაციებზე ვრცელდება იგივე ტარიფები

შეკვეთის გაუქმების პირობები:

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის დღეს, 16:00 საათამდე.

პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პირობები:

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ან შეცვლა დასაშვებია 15 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროდუქტი უნდა იყოს "დაბრუნების უფლებით”. დაბრუნების ან შეცვლის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს ქოლ-ცენტრს ტელეფონზე: 0322 000 800. თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ დაბრუნებული პროდუქციის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი და დაბრუნების მიზეზი. ატვირთეთ პროდუქტებისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო და გაგზავნეთ ეს დოკუმენტი ელექტრონულ ფოსტაზე: info@mihouse.ge.

თუ პროდუქტსა და მის თანმდევი ნაწილებში / დოკუმენტებში რაიმე საეჭვო ცვლილება შეინიშნება, კომპანიას უფლება აქვს ეჭვი შეიტანოს მათ ავთენტურობაში და, შესაბამისად, შეაჩეროს პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა გამოძიებამდე და დიაგნოსტიკური მუშაობის დაწყებამდე, რასაც შესაძლოა დასჭირდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე. გამოძიებისა და დასკვნის საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს გააგრძელოს ან გააუქმოს პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა.

პროდუქციის დაბრუნებას / ჩანაცვლებას თან უნდა ახლდეს თანმდევი ნაწილები და დოკუმენტები, რომლებიც გადაეცა შეძენის დროს (გადახდის ქვითარი, საგარანტიო ტალონი).

ფასდაკლებული პროდუქციის გაცვლა / დაბრუნება არ ხდება.

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ  შემთხვევებში:

• პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას  ან ტექნიკურ აღწერილობებს ვებ-საიტზე;

• პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;

• პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;

• კომპანიამ დაარღვია შეთანხმებული მიწოდების დრო 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.

პროდუქციის შეცვლა შესაძლებელია ამ პირობების შესაბამისად:

• პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ არის დაზიანებული;

• პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას ან ტექნიკურ სპეციფიკაციას ვებ-საიტზე;

• პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;

• პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს;

ანაზღაურების წესები:

პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში, კომპანია იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს თქვენ მიერ გადახდილი თანხის 100% თუ:

პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ დაზიანებულა და თან ახლავს ყველა დამატებითი თანმხლები ნაწილები და შესყიდვის დროს მიღებული დოკუმენტები (კერძოდ, გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.);
პროდუქტს აქვს ქარხნული ნაკლი, ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთასა და / ან ტექნიკურ აღწერილობას ვებ – გვერდზე;
პროდუქტი დაზიანებულია მიწოდების დროს და თან ახლავს შესყიდვის დროს მოცემული ყველა ნაწილი და დოკუმენტი (გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.).

სატრანსპორტო მომსახურების  კომპენსაციის წესი:

კომპანია ანაზღაურებს ადგილზე მიტანის მომსახურების ღირებულებას, მომხმარებლის მიერ დაბრუნების / შეცვლის შემდეგ, თუ:

პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთის ან / და ვებ-საიტის ტექნიკურ აღწერილობას;
პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
პროდუქტები დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს. ამისათვის აუცილებელია დეფექტური პროდუქტის შემოწმება მისი მიწოდებისთანავე და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ კურიერსა და საინფორმაციო ცენტრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზიანი არ დადასტურდება მიტანის დროს;
იმ შემთხვევაში თუ შეთანხმებული მიწოდების დრო კომპანიამ დაარღვია 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.

ყველა სხვა შემთხვევაში, ადგილზე მიტანის სერვისის ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.