to top

წესები და პირობები

 

ვებ-საიტი (www.mihouse.ge) არის შპს „ჰუალინგ სამშენებლო მასალების ჰიპერმარკეტის“ საკუთრება( საიდენთიფიკაციო კოდი- 406263378).

თუ თქვენ გაქვთ  წვდომა ამ საიტზე,  შეგიძლიათ განათავსოთ შეკვეთა და განახორციელოთ სხვა ოპერაციები ამ ვებ – გვერდიდან, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენი საიტის გამოყენების  პირობებს. თუ არ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ საიტის გამოყენებას.

ხელშეკრულების პირობებსა და შემდგომ ამოცანებთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეკითხვა შეგიძლიათ გააგზავნოთ info@mihouse.ge-ზე ან დაუკავშირდეთ ჩვენს ქოლცენტრს ტელეფონზე:

  0322 000 800.

1. ზოგადი პირობები

ტერმინების განმარტება

ჩვენ - შპს „ჰუალინგის სამშენებლო მასალების ჰიპერმარკეტი“, შემდგომში „კომპანია“;

თქვენ - პირი, რომელსაც აქვს  წვდომა ვებ-საიტზე,  ასევე იურიდიული პირი, რომლის სახელით ფიზიკურ პირს აქვს წვდომა ვებ-საიტზე.

შეთანხმება - ეს დოკუმენტი.

 ვებ-საიტის გამოყენებით:

 თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ ხართ 18 წლის  პირი, ან 16 წლის ასაკს მიღწეული პირი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი პირებისგან  ნებართვა, იმისათვის რომ დაადასტუროთ ეს შეთანხმება, მიიღოთ მომსახურება ვებგვერდის საშუალებით და განკარგოთ შესაბამისი თანხები;
 თქვენ ადასტურებთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვებ-საიტის გამოყენების პირობებს;
 თქვენ მოგვაწვდით ჩვენს მიერ მოთხოვნილ სრულ და ზუსტ ინფორმაციას ჩვენი სერვისების გამოყენების მიზნით;
 თქვენ დაიცავთ საავტორო  და ინტელექტუალურ უფლებებს, არ დააკოპირებთ ან გაავრცელებთ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას სრულად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი ფორმით;
 თქვენ მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმხელთ თქვენს უსაფრთხოების მონაცემებს მესამე პირს, რათა დაიცვათ თქვენი პირადი ანგარიშის ინფორმაცია;
 თქვენ არ განახორციელებთ სხვა ქმედებებს, რომელიც მიმართულია სხვა მომხმარებლის პირად და კონფიდენციალური ინფორმაციაზე ,მათ შორის ანგარიშის უსაფრთხოების კოდებისა და სხვა მომხმარებლის პირადი აქტივების გაგება;
 თქვენ არ მოაჩვენებთ თავს სხვა მომხმარებლად, ან არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და ანგარიშებს;
 თქვენ არ განახორციელებთ რაიმე ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ-საიტის ან მომსახურების სწორად მუშაობის პროცესს;
თქვენ არ განახორციელებთ რაიმე ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონით, წინამდებარე ხელშეკრულებით და მსგავსი ვებ-საიტებით გათვალისწინებული მომსახურეობის წესებით.
2.რეგისტრაცია

პროდუქტების შეძენა ვებ-საიტზე შესაძლებელია მათი შეკვეთით (რეგისტრაციის შემდგომ).
რეგისტრაციის ან საიტზე დაშვების შემთხვევაში, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ მოგვაწვდით მხოლოდ ზუსტ და სრულყოფილ ინფორმაციას რეგისტრაციის პროცესში და განაახლებთ ამ ინფორმაციას ცვლილების შემთხვევაში. რეგისტრაციისას, თქვენ მიიღებთ ინდივიდუალურ მანდატს ავტორიზაციისთვის (თქვენი სახელით და პაროლით, "ანგარიში"). "mihouse.ge" –ზე ავტორიზაციისას, მისი სერვისების გამოყენების უფლება არ აქვს სხვა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი ტიპის არასანქცირებული გამოყენების პრევენციაზე. ფიზიკურ პირებსა და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც აკრძალული აქვთ ვებ-გვერდზე წვდომა და „mihouse.ge” - ს მიერ მომსახურებით სარგებლობის უფლება, არ აქვთ უფლება დარეგისტრირდნენ ანგარიშის გახსნის მიზნით, არ შეიძლება მსგავსი პირებისთვის თქვენი პირადი ანგარიშის ნდობა.
 შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ თქვენი Facebook-ის ან Gmail-ის გვერდების მეშვეობით.
თუ დაგავიწყდათ გვერდის პაროლი და არ გაქვთ თქვენს ელ.ფოსტაზე წვდომა, შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენს ქოლცენტრში ტელეფონზე: 0322 000 800. ჩვენ დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას, რათა გავიგოთ პირადი მონაცემები (მობილური ტელეფონის ნომერი, სახელი, გვარი და / ან ინფორმაცია განხორციელებული აქტივობების შესახებ), იმისათვის რომ მოვახდინოთ თქვენი ანგარიშის იდენტიფიცირება და პაროლის აღდგენა.

3. მომსახურების პირობები და ვებ-საიტის გამოყენება.

ჩვენი მომსახურება საქართველოში ხელმისაწვდომია ვებ-საიტის საშუალებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, თავიდან ავიცილოთ ან სხვაგვარად შეზღუდოთ ჩვენი მომსახურება.

ვებსაიტის გამოყენების შეზღუდვები

ვებ-საიტზე ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან წაიშალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას, რომ ამ ვებ-საიტის მიერ მოწოდებული მომსახურება იმუშავებს უშეცდომოდ ან შეფერხებების გარეშე. თქვენ ვერ მიიღებთ ისეთ მომსახურებას, რომლებიც ჩვენი აზრით არღვევს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს. გარდა ამისა, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი სისტემის ან ამ ვებ-საიტის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენება, რომელიც მოიცავს ჩვენს სისტემაში უნებართვო წვდომას, პაროლის არასწორად გამოყენებას ან ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის არასწორად გამოყენებას. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს გავუზიაროთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია: 1. ჩვენს კომპანიასთან ასოცირებულ ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს; 2. სხვა პირს ან ორგანიზაციას, თქვენი თანხმობის შედეგად; 3. შესაბამის პირს ან ორგანოს, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ინფორმაციის გაცემის უფლების ან ვალდებულებების შესახებ. ამ ვებ-საიტის გამოყენებით ან თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, თქვენს თანხმობას აცხადებთ ასეთი ინფორმაციის გაცემის შესახებ.

4.ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ და მისი გამოყენების პირობები

ჩვენ ვაგროვებთ ორი ტიპის ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებლებზე: პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას და