to top
ბლოკი
ბლოკი

ბლოკი

არსებობს : ცემენტის, ბეტონის და მინის ბლოკები    ბეტონის ბლოკი მზადდება მძიმე ან მსუ..